KONTAKT

CO CHCEME

"Muzea mají nemalý význam i pro individuální rozvoj občanů, jsou schopna do určité míry ovlivnit též jejich budoucí profesní kariéru a osobní prosperitu a samozřejmě mohou příznivě ovlivňovat společenský život v obcích a městech a turistický ruch."
Zdroj: Asociace muzeí a galerií, RNDr. Jiří Žalman, Věstníku AMG 2/2007

Snahou Klubu vojenské historie ČSLA je z klubových sbírek čítajících stovky zajímavých exponátů, uniforem, zbraní a technických prostředků, unikátních fotografií, dobových příruček a dalších materiálů, vytvořit expozici věnovanou historii Československé armády od roku 1918 a v návaznosti i armádám České a Slovenské republiky.

Muzeum Československé armády by mělo návštěvníkům přiblížit nejen samotný vojensko-historický vývoj naší armády, ale také vývoj po stránce technických prostředků i výstroje a přiblížit tak dnešním generacím vojenskou službu jejich otců, dědů a pradědů. Zájemcům o podrobnější informace a badatelům bude k dispozici řada příruček, diafilmů, diapozitivů a dalších materiálů včetně elektronických, které budou přístupné na PC. Kromě muzejní činnosti je v plánu také pořádání besed, promítání dokumentárních filmů apod., i akcí a zájmových činností pro děti a mládež

  • Naším záměrem je v první řadě zachování vojenské historie Československa příštím generacím formou sbírek výstroje, výzbroje, techniky, archivu knih, příruček, fotografií, internetových stránek www.CSLA.cz apod.
  • Chceme však nabídnout návštěvníkům víc než jen prohlídku exponátů a proto plánujeme expozice "k sáhnutí", začlenění interaktivních prezentací do expozic, využití PC a simulátorů, ukázky techniky, zbraní, výstroje a tématické ukázky členů KVH ČSLA, samozřejmě pořádaných tak abychom okolí neobtěžovali hlukem apod.
  • Rádi bychom se v rámci našich možností věnovali práci s dětmi a mládeží formou pořádání soutěží, muzejních nocí, akcemi pro děti z dětských domovů, škol a ústavů.
  • Chtěli bychom také obohatit kulturní a společenský život a podílet se na pořádání akcí (den dětí, den záchranářů, připomenutí významných událostí), nabídnout prostory k pořádání besed, promítání apod



| Úvodem | Co chceme | Připravované expozice | Na co se můžete těšit | Zaujali jsme Vás? | Poděkování | Kontakt |

HLEDÁME SPONZORY - v případě zájmu nás prosím kontaktujte na muzeum@csla.cz nebo 606 538 158
Překáží Vám doma různý vojenský materiál a je Vám líto jej vyhodit? Dejte nám prosím vědět.
Sháníme vyřazené vybavení obchodů - figuríny, vitríny, pulty, regály, nábytek, ale i dveře, mříže apod.

DĚKUJEME ZA PODPORU

Na své stránky si můžete přidat banner našeho muzea. Děkujeme za propagaci.

MUZEUM ČS. ARMÁDY

MUZEUM ČS. ARMÁDY


MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
e-mail: muzeum@csla.cz, mob.č.: 607 170 914

 

KONTAKT