Výstavy a akce v muzeu

Individuální prohlídka muzea po dohodě na tel. +420 607 170 914 nebo e-mailem na muzeum@csla.cz

Aktuální informace naleznete i na www.facebook.com/muzeumcslaO Muzeu Československé armády

Muzeum Československé armády je jednou z aktivit Klubu vojenské historie ČSLA a jeho expozice jsou tvořeny sbírkami členů klubu.

Vzhledem k našemu zaměření se řada členů Klubu vojenské historie ČSLA věnuje i sběratelské činnosti. Za dobu své existence jsme shromáždili širokou řadu zajímavých exponátů a ucelených sbírek výstroje a výzbroje, které jsme se rozhodli zpřístupnit veřejnosti. Díky vstřícnému přístupu města Kolína jsme pro účely muzea získali potřebné prostory.
Naší snahou je z klubových sbírek čítajících stovky zajímavých exponátů, uniforem, zbraní a technických prostředků, unikátních fotografií, dobových příruček a dalších materiálů, vytvořit expozici věnovanou historii Československé armády od roku 1918 a v návaznosti i armádám České a Slovenské republiky.

Muzeum Československé armády by mělo návštěvníkům přiblížit nejen samotný vojensko-historický vývoj naší armády, ale také vývoj po stránce technických prostředků i výstroje a přiblížit tak dnešním generacím vojenskou službu jejich otců, dědů a pradědů. Zájemcům o podrobnější informace a badatelům bude k dispozici řada příruček, diafilmů, diapozitivů a dalších materiálů včetně elektronických, které budou přístupné na PC. Kromě muzejní činnosti je v plánu také pořádání besed, promítání dokumentárních filmů apod., i akcí a zájmových činností pro děti a mládež.

Naším záměrem je v první řadě zachování vojenské historie Československa příštím generacím formou sbírek výstroje, výzbroje, techniky, archivu knih, příruček a fotografií. Chceme však nabídnout návštěvníkům víc než jen prohlídku exponátů a proto plánujeme expozice "k sáhnutí", začlenění interaktivních prezentací do expozic, využití PC a simulátorů, ukázky techniky, zbraní, výstroje a tématické ukázky. Rádi bychom se v rámci našich možností věnovali práci s dětmi a mládeží formou pořádání soutěží, muzejních nocí, akcemi pro děti z dětských domovů, škol a ústavů. Chtěli bychom také obohatit kulturní a společenský život a podílet se na pořádání akcí (den dětí, den záchranářů, připomenutí významných událostí), nabídnout prostory k pořádání besed, promítání apod.

Zobrazit/Skrýt více informací ...

 

Muzeum ve fotografii

muzeum
po kliknutí na fotografie můžete projít celou fotogalerii

 

Poděkování za podporu muzea

Poděkování v první řadě patří vedení města Kolína za laskavé poskytnutí prostor, bez kterých by muzeum nemohlo vzniknout.
Za dlouhodobou podporu děkujeme firmám J.M.Kapa, ControlTech Slovakia, Armpex a hasičům Milovice Mladá.
Nemenší dík samozřejmě patří i firmám, spolkům a jednotlivcům,kteří nám darovali řadu exponátů nebo přispěli na jejich pořízení.

Děkujeme panu Kalvodovi, firma ARMPEX, za kompletní dálkoměr EM-61.


Děkujeme paní Smrkovské za věnování radiostanic a dalšího spojařského materiálu.


Děkujeme panu M. Zjezdilovi za věnování uniforem, výstrojních součástek, knih, časopisů,
fotografického materiálu, makety a dalších předmětů včetně tolik potřebných vitrín pro účely našeho muzea.

Na snímku je jen malá část toho, co jsme od pana Zjezdila přivezli. Děkujeme!


Děkujeme panu starostovi ing. Robertu Chuticovi a obci Zdechovice za darování maket zákopů.

http://www.zdechovice.cz


Děkujeme vedení firmy CONTROLTECH SLOVENSKÁ REPUBLIKA za finanční podporu na pořízení unikátního historického trenažeru
PPS-72 pro výcvik střelby samopalem SA58.


Děkujeme za finanční příspěvek na zakoupení legendárního vozu Praga V3S firmám VÁPENKA VITOUL a J.M.KAPA


Velice děkujeme záchranářům-hasičům Milovice Mladá za dlouholetý vstřícný přístup k našim aktivitám, celé řadě darovaných vzácných exponátů i laskavou velkorysost při prodeji SKP-11. Upřímně děkujeme a vážíme si toho.


 


Děkujeme panu Janovskému za laskavý dar našemu muzeu - dobová tabla nášivek, rozlišovacích znaků a výložek.


Děkujeme paní Uhlířové za laskavý dar muzeu - leteckou kuklu svého manžela.

LKpW 101 - Luftwaffe Kopfhaube Winter model 101

Děkujeme vynikajícímu pilotovi Václavu Vaškovi za věnovanou knihu OPRÁŠENÉ ETUDY VONÍCÍ LUFTEM.

       

Děkujeme spolku ČERVENÉ BARETY a SM PARAPRESENT za spolupráci a finanční dar 10.000,- Kč na pořízení výsadkářské výstroje a výzbroje ČSLA.

Děkujeme vážené paní Barákové za věnování stejnokrojů a dalších předmětů pana generála Baráka.

Děkujeme panu Maršíkovi za věnované uniformy a další materiály. Za jeho pomoc a podporu našemu muzeu.

Děkujeme panu Michálkovi za věnované materiály a pomoc našemu muzeu.

Děkujeme panu doktorovi T. Fingerovi za věnování své uniformy a vyznamenání náčelníka Armádního uměleckého souboru.

Děkujeme náčelníku CO, panu Panochovi za věnovaný materiál civilní obrany.

Děkujeme arm.gen. Miroslavu Vackovi za věnování uniformy, dokumentů, fotografií a dalších materiálů.


Vaší podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni.

 

Kde najdete muzeum

ulice Hlavní 24, Kolín Sendražice
50°3'25.661"N, 15°13'0.474"E

Kontaktujte nás

Vladyka Pavel
tel.: +420 607 170 914
e-mail: muzeum@csla.cz

MUZEUM.CSLA.cz - www.CSLA.cz - KVH.CSLA.cz