KONTAKT

MUZEUM - AKTUÁLNĚ

Sháníme vyřazené vybavení obchodů - figuríny, vitríny, pulty, regály, nábytek, ale i osvětlení, dveře, mříže, alarmy apod. Vše co by se mohlo hodit do muzea. Za nabídky předem děkujeme.
Kontakt: e-mail muzeum@csla.cz nebo tel.č. 606 538 158

2013
Další vybavení muzea - prosklené stoly

Nepotřebné prosklené stoly z Leteckého muzea v Dačicích obohatily vybavení našeho muzea. Děkujeme tímto panu Kolomazníkovi z Leteckého muzea.


Stěhování nábytku

Díky vstřícnému přístupu pana ředitele Polabského muzea v Poděbradech jsme pro účely našeho muzea získali řadu užitečného nábytku. Poděkování patří i firmě Stěhování-Hrabák.

DĚKUJEME
-

Výstava spojovací techniky

Více fotografií najdete na zde .

ZA PODPORU DĚKUJEME

2012
Pár fotografií z prací na budově muzea
17. července 2012
Podpis předávacího protokolu a předání klíčů od objektu Klubu vojenské historie Československé lidové armády.

12. června 2012
Záměr Rady města Kolína poskytnout objekt pro Muzeum československé armády na
úřední desce.

11. června 2012
Rada města Kolína schválila záměr uzavření smlouvy na poskytnutí objektu pro Muzeum čs. armády - viz. schůze Rady města Kolína (PDF).

31. května 2012
Na programu 63. schůze Rady města Kolína, která se koná dne 04.06.2012 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně - smlouva o výpůjčce (budova č. p. 24, Sendražice u Kolína a pozemek parc. st. 21/1 mezi městem Kolín a Klubem vojenské historie Československé lidové armády).

10. května 2012
Připraven návrh smlouvy o výpůjčce prostor pro plánované muzeum.

27. února 2012
Jednání na kolínské radnici - diskuse o formách poskytnutí objektu pro plánované muzeum.

10. ledna 2012
Jednání komise pro příměstské části - Sendražice.
Objekt bývalé restaurace - chátrá, maximálně tam bydlí bezdomovci. Pan Vladyka představil na komisi svoji vizi, vybudovat zde muzeum vojenské techniky - řeší odbor byt. a nebyt. prostor - ing.Michalčík.
Komise podporuje tento záměr.

8. srpna 2011
Výsledky projednání Rady města Kolína z 30. schůze konané dne 08. 08. 2011 - Informativní zprávy.
Dům č.p. 24 v Sendražicích na pozemku st.p.č. 21/1.
Úvodní slovo: Ing. Michalčík – ved. OSBN
Klub vojenské historie seznámil vedení města se svým návrhem projektu a zřízení Muzea ČSLA v daném objektu. Jedná se o životaschopný projekt a žádá tak radu města o podporu.
Diskuse: Mgr. et Bc. Rakušan, p. Král, p. Slavík - je nutné zjistit možnosti využívání objektu. Rada města vzala IZ na vědomí.

3. ledna 2011
Oslovení starosty V. Rakušana s žádostí o pomoc při hledání vhodných prostor pro plánované muzeum.

 


| Úvodem | Co chceme | Připravované expozice | Na co se můžete těšit | Zaujali jsme Vás? | Kontakt |

DĚKUJEME ZA PODPORU

Na své stránky si můžete přidat banner našeho muzea. Děkujeme za propagaci.

MUZEUM ČS. ARMÁDY

MUZEUM ČS. ARMÁDY


MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY
e-mail: muzeum@csla.cz, mob.č.: 607 170 914

 

KONTAKT