VETERÁN ČSLA

pamětní medaile
www.smparapresent.cz